Egyetemes Értékek az Egyetemen

Egyetemes Értékek az Egyetemen
09/23

2011. szeptember 23.

ELTE PPK, Aula (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.)

09/23

2011. szeptember 23. -

ELTE PPK, Aula (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.)


Mit gondolnak az egyetemisták és főiskolások a demokráciáról? Milyen a fiatalok közintézményekbe vetett bizalma? Mennyire aktív állampolgárok a leendő diplomások? Ezekre a kérdésekre válaszol az „Egyetemes értékek az egyetemen” kutatás záró konferenciája 2011. szeptember 23-án az ELTE PPK-n.

Az ELTE andragógia szakos hallgatóinak kezdeményezésére másfél évvel ezelőtt létrejött, politológusokból, történészekből, jogászból, szociológusból álló interdiszciplináris kutatócsoport arra vállalkozott, hogy a felsőoktatásban résztvevő első éves, nappali képzésben résztvevő főiskolások és egyetemisták demokráciával kapcsolatos attitűdjeit minden képzési területen a Közép-magyarországi Régió felsőoktatási intézményeinek, 1750 hallgató bevonásával.

A kutatás célja az volt, hogy a helyzetértékelésen túl megfogalmazhatók legyenek olyan javaslatok, amelyek a feltárt hiányosságok átgondolását célozzák. Erre alkalmat biztosít a Kazinczy utca rehabilitációja. Az egyetem környezetében kialakuló kulturális utca más szereplőivel való együttműködés számos további lehetőséget nyújthat a kutatási eredmények bemutatására és akár új programok generálására is (kerekasztal, filmklub, önképző műhely, kutatók éjszakájának programjai stb.) az utca új, nyitott kulturális tér koncepciójával összhangban.

A konferenciát szervező ELTE PPK Andragógia Tanszéke és a kutatást támogató négy civil szervezet (ELTE Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, Collegium Pannonicum, Író Gergely Alapítvány, Kulturális Sokszínűség Alapítvány) együttműködésének köszönhetően a kutatást záró konferencia az Állampolgári Részvétel Hete hivatalos programjaként, a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával kerül megrendezésre.


P R O G R A M

10.30. Megnyitó
Köszöntőt mond Dr. Fábri György, PhD habil. egyetemi docens, az ELTE rektorhelyettese. A konferenciát üdvözli: Dr. Perjés István, PhD egyetemi tanár, az ELTE PPK stratégiai dékánhelyettese. A konferenciát megnyitja Dr. Striker Sándor, PhD tanszékvezető egyetemi docens, a Kulturális Sokszínűség Alapítvány elnöke.

11.00. Dr. Arapovics Mária, PhD egyetemi adjunktus, az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány elnöke – Egyetemes értékek az egyetemen kutatás vezetői összefoglalója, a közbizalom szintje

11.20. Lovasné Avató Judit doktorjelölt főiskolai adjunktus (BGF) – A kutatás módszertana

11.30. Hunyadi Bulcsú történész-szociológus: Kivel beszélgetünk közéletről, politikáról? Mennyit tudunk a demokráciáról?

11.40 Babos Zsuzsánna Rita doktorandusz: Fiatalok aktivitása közösségformáló tevékenységekben

Kávészünet (kávé, üdítő, szendvics)

12.10. Kicsiny Zsóka andragógus egyetemi hallgató: Sérelem és reakciók az utcán és intézményi környezetben

12.20. Dr. Takács Dávid jogász-politilógus: Normakövetés, avagy a különböző jogszabályszegések megítélése a diákok körében

12.30. Bozóky Tamás történész: 12% – Normaszegés szélsőséges megítélésben

12.40. Kálmán Teréz andragógus egyetemi hallgató: Állampolgári aktivitás/passzivitás – avagy mennyire élünk a törvény adta választói jogunkkal?

12.50. Oross Dániel doktorandusz: Az állammal szembeni elvárások és az egyéni felelősségvállalás közötti kapcsolat összefüggése a demokrácia működőképességébe vetett ítéletekkel

13.00. Pavlics Tamás andragógus egyetemi hallgató: Iszony vagy viszony – Magyarország megítélése az Európai Unió tagállamaként

13.10. Nizák Péter Nyílt Társadalom Intézet és Péterfi Ferenc a Közösségfejlesztők Egyesülete elnöke –  civil szakértők összefoglalója

A konferencia moderátora: Pavlics Tamás andragógus egyetemi hallgató, a Collegium Pannonicum kuratóriumi elnöke.

A részvétel ingyenes.

Időpont: 2011. szeptember 23. 10:30–14:00
Helyszín:
 ELTE PPK Aula (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.)

ELTE PPK